Disclaimer

Odricanje od jamstava

izričito razumijete i slažete se da, u mjeri dopuštenoj važećim zakonom:

1. Vaše korištenje usluga residencebusiness.biz je na vlastitu odgovornost. usluge residencebusiness.biz, uključujući, bez ograničenja, web stranice, sadržaj, kupnje unutar aplikacije, angažman korisnika, sve proizvode ili usluge dostupne na uslugama residencebusiness.biz i svi materijali, informacije, softver, objekti, usluge i ostali sadržaji u njima pružaju se na temelju “kakvi jesu”, “kako su dostupni” i “sa svim greškama”. u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj u skladu s primjenjivim zakonom, odriče se svih jamstava, izričitih ili prešutnih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prešutna jamstva u pogledu mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenja. i njezine podružnice, podružnice, “sestrinski subjekti”, službenici, zaposlenici, agenti, partneri i davatelji licenci (zajedno, “ strane”) ne čine jamstva ili izjave da će: (i) usluge zadovoljiti vaše zahtjeve; (ii) vaša će upotreba residencebusiness.biz usluga biti neprekinuta, pravovremena, sigurna ili bez grešaka; (iii) residencebusiness.biz usluge ili poslužitelj koji čini residencebusiness.biz usluge dostupnima ne sadrže nikakve štetne komponente, uključujući, bez ograničenja, viruse; (iv) rezultati koji se mogu dobiti vašom upotrebom residencebusiness.biz usluga bit će točni ili pouzdani; (v) kvaliteta svih usluga, informacija ili drugog materijala koji ste dobili putem residencebusiness.biz usluga ispunit će vaša očekivanja; i (vi) sve pogreške u softveru bit će ispravljene.

2. ne jamči, podržava, jamči niti preuzima odgovornost za bilo kakav sadržaj, angažman korisnika ili proizvode ili usluge koje reklamira ili nudi treća strana putem usluge ili prikazane u bilo kojem banneru ili drugom oglašavanju, i posebno se odriče bilo kakve odgovornosti ili odgovornosti prema bilo kojoj osobi ili subjektu za bilo kakav gubitak, štetu (bilo stvarnu, posljedičnu, kaznenu ili drugu), ozljedu, zahtjev, odgovornost ili drugi uzrok bilo koje vrste ili karaktera koji se temelji ili proizlazi iz prethodno navedenog. residencebusiness.biz neće biti strana niti će na bilo koji način biti odgovoran za praćenje bilo koje transakcije između vas i pružatelja proizvoda ili usluga trećih strana.

3. ne jamči da je vaša upotreba usluga zakonita u bilo kojoj određenoj jurisdikciji, a posebno odriče takva jamstva. pristupanjem ili korištenjem usluga residencebusiness.biz izjavljujete i jamčite da su vaše aktivnosti zakonite u svakoj jurisdikciji gdje pristupate uslugama residencebusiness.biz ili ih koristite.

Ograničenje odgovornosti

1. u mjeri u kojoj to nije zabranjeno zakonom, ni u kojem slučaju residencebusiness.biz strane neće biti odgovorne vama za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste (uključujući, bez ograničenja, za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posebne, kaznene ili bilo koje posljedične štete) koje su izravno ili neizravno povezane s bilo kojim: (i) uslugama; (ii) sadržaj; (iii) kupnje unutar aplikacije; (iv) angažman korisnika; (v) vaše korištenje, nemogućnost korištenja ili izvedba residencebusiness.biz usluga; (vi) sve radnje poduzete u vezi s istragom residencebusiness.biz strana ili tijela za provedbu zakona u vezi s vašom ili bilo kojom drugom upotrebom usluga residencebusiness.biz; (vii) sve radnje poduzete u vezi s vlasnicima autorskih prava ili drugog intelektualnog vlasništva; (viii) sve pogreške ili propusti u radu residencebusiness.biz usluga; ili (ix) bilo kakva šteta na bilo kojem korisničkom računalu, mobilnom uređaju ili drugoj opremi ili tehnologiji uključujući, bez ograničenja, štetu od bilo kakvog kršenja sigurnosti ili od bilo kojeg virusa, bugova, petljanja, prijevare, pogreške, propusta, prekida, kvara, kašnjenja u rad ili prijenos, kvar računalne linije ili mreže ili bilo koji drugi tehnički ili drugi kvar, uključujući, bez ograničenja, štete za izgubljenu dobit, gubitak dobre volje, gubitak podataka, prekid rada, točnost rezultata ili kvar ili kvar računala, čak i ako predvidivo ili čak ako su strane bile obaviještene ili su trebale znati za mogućnost takvih šteta, bilo u radnji ugovora, nemara, objektivne odgovornosti ili delikta (uključujući, bez ograničenja, bilo da je u cijelosti ili djelomično uzrokovan nemarom, više sile, kvarom telekomunikacija ili krađom ili uništavanjem usluge). ni u kojem slučaju residencebusiness.biz strane neće biti odgovorne vama ili bilo kome drugome za gubitak, štetu ili ozljedu, uključujući, bez ograničenja, smrt ili osobnu ozljedu. gore navedeno ograničenje odgovornosti primjenjivat će se na

u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom u primjenjivoj jurisdikciji. maksimalna ukupna odgovornost residencebusiness.biz strana prema vama za bilo koji zahtjev prema ovom ugovoru, bilo u ugovoru, deliktu ili na neki drugi način, iznosi 100 USD.

2 svaka odredba ovog ugovora koja predviđa ograničenje odgovornosti, odricanje od jamstava ili isključenje štete je raspodjela rizika prema ovom ugovoru između stranaka. ova raspodjela je bitan element temelja pogodbe između stranaka. svaka od ovih odredbi je odvojiva i neovisna o svim drugim odredbama ovog ugovora. ograničenja u ovom odjeljku primjenjivat će se čak i ako bilo koji ograničeni pravni lijek ne ispuni svoju osnovnu svrhu.

3 suglasni ste da u slučaju da pretrpite bilo kakvu štetu, gubitke ili ozljede koje proizlaze iz residencebusiness.biz radnji ili propusta, štete, ako ih ima, koje su vam prouzročene nisu nepopravljive ili dovoljne da daju vam pravo na zabranu kojom se sprječava bilo kakvo iskorištavanje bilo koje web stranice, usluge, imovine, proizvoda ili drugog sadržaja u vlasništvu ili pod kontrolom residencebusiness.biz strana, i nećete imati nikakva prava zabraniti ili ograničiti razvoj , proizvodnja, distribucija, oglašavanje, izlaganje ili iskorištavanje bilo koje web stranice, imovine, proizvoda, usluge ili drugog sadržaja u vlasništvu ili pod kontrolom residencebusiness.biz strana.

4 izričito potvrđujete da neće biti odgovoran za sadržaj ili klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje bilo koje treće strane i da rizik od povrede ili štete od gore navedenog u potpunosti leži na vama.

5 pristupanjem usluzi, razumijete da se možda odričete prava u odnosu na potraživanja koja su u ovom trenutku nepoznata ili za koja se ne sumnja, i u skladu s takvim odricanjem, potvrđujete da ste pročitali i razumjeli, te se ovime izričito odričete pogodnosti odjeljka 1542 građanskog zakonika Kalifornije, i bilo kojeg sličnog zakona bilo koje države ili teritorija, koji predviđa sljedeće: “opće oslobađanje ne odnosi se na potraživanja za koja vjerovnik ne zna ili ne sumnja da postoje u njegovu korist u to vrijeme izvršenja otpusta, što je, ako je on znao, moralo bitno utjecati na njegovu nagodbu s dužnikom.”

6 residencebusiness.biz nije odgovoran za radnje, sadržaj, informacije ili podatke trećih strana, a vi oslobađate nas, naše direktore, službenike, zaposlenike i agente od bilo kakvih potraživanja i šteta, poznatih i nepoznato, koje proizlazi iz ili je na bilo koji način povezano s bilo kojim potraživanjem koje imate protiv bilo koje takve treće strane.

Share to friends
residencebusiness.biz